[FlashSale] Giảm giá hàng loạt template tại BSW

Để đáp lại tình cảm ae dành cho BSW mình sẽ sale 1 loạt template trên web, với hệ sinh thái từ blog đến tin tức, landing page với giá 100k/temp
[FlashSale] Giảm giá hàng loạt template tại BSW
[FlashSale] Giảm giá hàng loạt template tại BSW

Danh Template Blogspot Flashsale lần này:

  1. https://www.bacsiwindows.com/ 300k → 100k
  2. https://blog.bacsiwindows.com/ 250k → 100k
  3. https://demo.bacsiwindows.com 350k → 100k
  4. https://group.bacsiwindows.com/ 300k → 100k
  5. https://services.bacsiwindows.com/ 200k → 100k
  6. https://admin.bacsiwindows.com/ 200k → 100k
  7. https://04.bacsiwindows.com/ 200k → 100k

Và dùng 1tr đồng bán dc để trả cho công sức của Vũ Trường đã kì công phát triển blog đến hiện tại. Tất cả sẽ được mình support từ BSW.

Chương trình sẽ kết thúc cho đến khi post này được đóng lại!

Chương trình đã kết thúc!
Xem thêm