Template Blogspot cá nhân chia sẻ thủ thuật hay

Template Blogspot cá nhân chia sẻ thủ thuật hayTemplate Blogspot cá nhân chia sẻ thủ thuật hay. Ưu điểm: Load nhanh SEO tốt, có chế độ theme tối... Nút Back To Top, Chuẩn responsive, Menu, Popular Post, Breadcrumbs

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
BreadcrumbListCheck
Số cột2
Tác giảThuthuathay.net
404 PageCheck
Xem thêm